01 May
01May

ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • БИОЛОГИЙН БАГШ, БАКАЛАВР (125 кр)
 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАГШ, БАКАЛАВР (127 кр)
 • БИОЛОГИЙН УХААНЫ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР (34 кр)
 • БИОЛОГИ БОЛОВСРОЛЫН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР (34 кр)
 • БИОЛОГИЙН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨР (60 кр)


ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

 • Хөтөлбөр нь  олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн.
 • 2021 онд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний төвөөр хөтөлбөрөө магадлан итгэмжлүүлсэн.
 • Монгол Улсын дээд боловсролын эрэлттэй мэргэжлийн жагсаалтад орсон.
 • Улсын хэмжээнд нэр хүнд бүхий доктор, профессор, мэргэжлийн багш нар хичээл заадаг.
 • 125 кредит цагаа 3.5 жилд багтаан судлан төгсөх боломж бүрдсэн. 
 • Багш мэргэжлийн судлах, туршин заах, багшлах дадлагыг ЕБС-ийг түшиглэн хот, хөдөө орон нутагт хийдэг. 
 • Хөдөө, орон нутагт тэтгэлэгтэй багшлах дадлага хийж болно.
 • Хавсарга хөтөлбөрөөр суралцаж давхар мэргэжил эзэмших боломж бий.
 • Зарим мэргэжлийн хичээлийг англи хэлээр судалдаг.
 • Японы Окaяама их сургуультай хамтарсан хээрийн дадлагыг хийх боломжтой.
 • Судалгааны төсөлд хамрагдах боломжтой.

МЭРГЭЖЛИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ, ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Төгсөгч нь боловсролын болон байгаль орчны салбарт эрэлттэй дараах мэргэжлээр ажиллах боломжтой. Үүнд: ЕБС, МСҮТ, коллежид биологи, эрүүл мэндийн багш, байгаль орчны байгууллагад биологич, экологич, амьтан судлаач, ургамал судлаач, ЭША, шинжээч, байгаль хамгаалагч, экологийн үнэлгээний ажилтан, хувийн аж ахуй эрхлэгч гэх мэт болно. Биологийн багш мэргэжлийн ажлын байрны эрэлт өндөр байгаагаас гадна, Монгол улсад эрэлттэй мэргэжлийн тоонд “биологич” багтсан.

ТӨГСӨГЧДИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ 

Манай төгсөгчид боловсрол, байгаль орчны байгууллагад мэргэжлийн дараах чиглэлүүдээр ажил эрхэлж байна. Боловсролын салбарт: 

 • Ерөнхий боловсролын сургууль
 • Их, дээд сургууль, МСҮТ, коллеж
 • Боловсролын ерөнхий газар
 • Боловсролын хүрээлэн
 • Боловсролын үнэлгээний төв
 • Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар

Байгаль орчны салбарт: 

 • БОАЖЯ
 • ШУА-ийн хүрээлэн:
 • Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
 • Ургамал хамгааллын хүрээлэн
 • Геоэкологийн хүрээлэн
 • Олон улсын төсөл, хөтөлбөр:
 • Дэлхийн Байгаль хамгаалах сан (WWF) Монгол дахь хөтөлбөрийн газар
 • TNC - Монгол дахь хөтөлбөрийн газар
 • Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (WCS) Монгол дахь төлөөлөгчийн газар
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа
 • Байгаль орчны ажилтан:
 • Уул уурхай
 • Байгаль орчны үнэлгээний компани

Бусад:

 • Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн
 • Аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн газар

БИОЛОГИЙН ТЭНХИМИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Багшлах боловсон хүчний хувьд үндсэн багш нарын 67 хувь нь докторын зэрэгтэй, АНУ, БНСУ, ОХУ, ХБНГУ зэрэг улсад магистр, докторын зэрэг хамгаалсан.Доктор (Ph.D), профессор-1, доктор (Ph.D), дэд профессор-4, доктор (Ph.D)-2, докторант-4, магистр зэрэгтэй хичээлийн туслах ажилтан 2 нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг. Шинжлэх ухааны доктор (Sc.), профессор, МУ-ын ардын багш нар зөвлөхөөр ажилладаг. ШУА-ийн эрдэмтэн судлаачид гэрээт багшаар ажиллаж, оюутныг дагалдуулан сургадаг.Биологийн тэнхим АНУ, БНСУ, ОХУ, БНХАУ, ХБНГУ, Австри, Япон зэрэг улсын их сургууль, судалгааны хүрээлэнгүүдтэй хамтын ажиллагаатай.

 

ТЭНХИМИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

 • Монгол орны ургамлын аймгийн ангилал зүй
 • Усны шавж, сээр нуруугүйтэн судлал
 • Усны чанарын биологийн үнэлгээ
 • Гар далавчтан судлал
 • Герпетологи
 • Палинологи
 • Паразитологи
 • Генетик
 • Эрүүл мэндийн боловсрол


ЛАБОРАТОРИ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ОРЧИН

 • Амьтан судлалын лаборатори
 • Ургамал судлалын лаборатори
 • Генетик, молекул биологийн лаборатори
 • Биохими, микробиологийн лаборатори
 • Паразитологийн лаборатори
 • Герпетологийн лаборатори
 • Палинологийн лаборатори
 • Экологийн лаборатори
 • Эрүүл мэнд, амьдрах ухааны кабинет
 • Эрдэм шинжилгээний цуглуулгын сан
 • Ургамлын хүлэмж
 • Хээрийн дадлагын суурин


ОЮУТНЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • “Бид залуу биологич” олимпиад
 •  “Судлаач оюутан” эрдэм шинжилгээний бага хурал
 • Олон улсын оюутны эрхийг хамгаалах өдөрлөг
 • Спортын уралдаан тэмцээн
 • Багшлахуйн ур чадварын уралдаан
 • Оюутны сайн дурын өөрийгөө хөгжүүлэх клубүүд
 • Оюутнууд улсын чанартай мэргэжлийн уралдаанд тогтмол байр эзэлдэг
 • Жил бүр нэг оюутан Японы Айчи боловсролын их сургуульд богино хугацаагаар туршлага судалдаг


ОЮУТНЫ КЛУБҮҮД

Манай тэнхимийн оюутнууд дараах  “Визгүй аялагчид”, “Эдельвайс”, “Оюунлаг залуус”, “Хүмүүнлэг залуус”, “Залуу удирдагч эмэгтэй” клубүүдыг идэвхтэй ажиллуулж хамтран суралцдаг. 

1. “ВИЗГҮЙ АЯЛАГЧИД” ШУВУУ АЖИГЛАГЧДЫН КЛУБ

Уг клуб нь 2017 оны 11 сард 4 оюутантайгаар анх байгуулагдсан бөгөөд шувуу сонирхогч, ажиглагч оюутнуудыг нэгтгэн 

 • Сонгино хайрхан уул, 
 • Хун нуур, 
 • Богд уул, 
 • Гачуурт зэрэг газрууд руу долоо хоногийн давтамжтай ажиглалт хийдэг. 

Тэдгээрийн зургийг авч мөн нэршлийг нь цээжлэн тогтоох, хээрийн судалгааны арга зүйд суралцуулах, шувуудаар дамжуулан байгалиа хайрлах үзэл бодлыг төлөвшүүлэхэд уг клубийн зорилго оршиж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 1-4 курсийн 35 оюутны бүрэлдэхүүнтэй клубын үйл ажиллагааг явуулж байна.Одоогийн үйл ажиллагаа:7 хоног бүрийн хагас сайн өдөр Сонгинын амралт орчим шувуудын ажиглалт хийдэгХурхын шувуу бөгжлөх суурин, Чух нуурын шувуу бөгжлөх суурин, Дарьгангын шувуу бөгжлөх суурин зэрэг шувуу хамгаалах байгууллагуудад судлаач оюутан, дадлагажигч оюутан илгээн туршлагажуулж, хээрийн судалгааны арга барил эзэмшүүлэн дипломын ажил бичүүлдэг. Монгол улсад бүртгэгдсэн 520 гаруй зүйлийн шувуудын Англи, Монгол, Латин нэршлийг тухайн шувууны онцлог шинжтэй нь цуг цээжлэн тогтоож шувуу таних, нүдлэн тогтоох чадварыг хөгжүүлдэг.Мөн шонгийн модны тогонд цохиулан үхсэн шувуугаар чихмэл хийх арга барилыг оюутнуудад эзэмшүүлж байна. 

2. УРГАМАЛ СУДЛААЧ, СОНИРХОГЧ ОЮУТАН ЗАЛУУСЫН “EDELWEISS” КЛУБ

1. Ургамал судлалын хичээл судалдаг их, дээд сургуулиудын оюутнуудын дунд жил бүр зохиогддог “Байгалийн ургамлыг хэн сайн мэдэх вэ?” улсын уралдаанд: -         2018 онд багаараа Тэргүүн байр

 • 2019 онд багаараа Тэргүүн байр
 • 2021 онд багаараа Дэд байр 
 • 2023 онд Edelweiss баг Тэргүүн байр
 • 2023 онд Potentilla баг Дэд байр 
 • 2023 онд Adonis баг Гутгаар байр

2. “Бэлчээр нутгаа таньж тодорхойлох нь” мэргэжлийн залуу судлаачдын тэмцээнд: -      2018 онд Тэргүүн байр -           2021 онд багаараа Тэргүүн байр тус тус эзлэв. 3. Их дээд сургуулиудын биологийн хөтөлбөрт суралцдаг бакалавр, магистрын оюутнуудын дунд жил бүр зохиогддог “Судлаач оюутан” эрдэм шинжилгээний хуралд: 

 • 2018 онд Х.Батчимэг тэргүүн байр 
 • 2018 онд магистрант Ч.Жавзандулам гутгаар байр 
 • 2019 онд Х.Батчимэг тэргүүн байр 
 • 2019 онд С.Энхчимэг шилдэг нийтлэлийн шагналын тус тус хүртэв.