Төлбөр төлөх заавар

Сургалтын төлбөрөө заавал оюутны вэб ашиглан төлөх шаардлагатай. Оюутны вэбээрээ дамжуулан төлбөр төлөх зааврыг эндээс үзнэ үү...

Learn More

Хичээл сонголт 2 хийх

Хичээл сонголт 2 хийхдээ ХС-1 хийсэн хичээлээ дутуу сонгох, эсвэл аль нэг хичээлийн цаг дутуу сонгох зэрэг алдаа гаргадаг. ХС 2 хийх зааврыг эндээс харна уу.

Learn More

Өргөдөл хүсэлт илгээх заавар

Цахим орчинд өргөдөл хүсэлтээ хэрхэн явуулахаа мэдэхгүй байна уу. Өргөдөл хүсэлтийг цахимаар илгээх зааврыг оруулж байна.

Learn More

Office 365-д нэвтрэх заавар

МУБИС-ийн оюутны эрхээр OFFICE 365-д хэрхэн нэвтрэх зааврыг хүргэж байна.

Learn More