Биологийн тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил: Биологийн багш, Эрүүл мэндийн багш

Цааш унших  
Газарзүйн тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил: Газарзүйн багш;

Цааш унших  
Физикийн тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил: Физикийн багш

Цааш унших  
Мэдээлэлзүйн тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил: Мэдээлэлзүйн багш; Программ хангамжийн инженер

Цааш унших  
Химийн тэнхим

Элсэлт авах мэргэжил: Химийн багш;

Цааш унших