• МУБИС В байр, Бээжингийн гудамж, VIII хороо, СБД, Улаанбаатар хот
  • МУБИС В байр