Мэдээлэл зүйн багш бэлтгэх хөтөлбөрийн танилцуулга

МУБИС-ийн Мэдээлэл зүйн багш бэлтгэх хөтөлбөр нь 2018 онд Европын холбооны ASIIN байгууллагаар олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн билээ.

Тус хөтөлбөрөөр суралцагчид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дипломтой төгсөх боломжтой юм.