Химийн багш бэлтгэх хөтөлбөрийн танилцуулга

МУБИС-ийн Химийн багш бэлтгэх хөтөлбөр нь 2019 онд Европын холбооны ASIIN байгууллагаар олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн билээ.Тус хөтөлбөрөөр суралцагчид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дипломтой төгсөх боломжтой юм.