Эрүүл мэндийн багш мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга

МУБИС-ийн Эрүүл мэндийн багш бэлтгэх хөтөлбөрөөр суралцах явцдаа давхар, хавсарга, нэмэлт хөтөлбөрөөр суралцаж хос мэргэжил эзэмших боломжтой.