31 May
31May

1. БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Буцалтгүй тусламж

Хөнгөлөлттэй зээл

Замын зардал буцаан олгох

Оюутны хөгжлийн зээл

1 гэр бүлийн 3 оюутан суралцдаг

Тэтгэлэгтэй багшлах дадлага

Өндөр онооны тэтгэлэг-Сургалтын төлбөрийн 70% хөнгөлөлт

Өндөр онооны тэтгэлэг-Сургалтын төлбөрийн 100% хөнгөлөлт

2. МУБИС-ИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

МУБИС-ийн оюутныг дэмжих эрэгтэй оюутны тэтгэлэг-Сургалтын төлбөрийн 50%-ийн хөнгөлөлт

МУБИС-ийн Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг-Сургалтын төлбөрийн 50%-ийн хөнгөлөлт

МУБИС-ийн кредитийн тэтгэлэг-1-4 кредитийн хөнгөлөлт

3. БУСАД ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг

Ерөнхий сайдын тэтгэлэг

ТББ болон Олон улсын байгууллагын тэтгэлэг

Орон нутгийн ИТХ, ЗДТГ-ын тэтгэлэг

Оюу толгой хөтөлбөрийн тэтгэлэг

Зориг сангийн тэтгэлэг