Мэдээлэл зүйн тэнхимийн оюутнуудын подкаст

Мэдээлэл зүйн багшийн ангийн оюутан оролцов

Цааш унших  
Мэдээлэл зүйн тэнхимийн оюутнуудын подкаст

Программ хангамж ангийн оюутан оролцов

Цааш унших