Бид танд “Зөвлөн тусалъя” өдөрлөг

Жил бүрийн намар 8 сард Математик Байгалийн Ухааны Сургуулийн Хөтөлбөрийн алба, Оюутны хөгжлийн алба, Оюутны зөвлөлтэй хамтран Бид танд “ЗӨВЛӨН ТУСАЛЪЯ” өдөрлөг зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн жилийн уулзалтад 1-р курсийн 49 оюутан идэвх санаачилгатай оролцлоо.