“МАНЛАЙЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТ

2022.09.27нд МБУС-ийн хөтөлбөрийн албанаас Оюутны зөвлөлийн идэвхтэн гишүүдийг чадавхжуулах зорилгоор "Хэрхэн манлайлах вэ?" , "Албан бичиг хэрхэн хөтлөх вэ?" сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Уг сургалтад оюутны зөвлөлийн 15 гишүүд идэвх, санаачилгатай оролцлоо.