МБУС-ИЙН ШИНЭ ЭЛСЭГЧДИЙН АШТ

2022.10.01нд МБУС-ийн Оюутны зөвлөлөөс зохион явуулсан шинэ элсэгчдийн аварга шалгаруулах  Сагсан бөмбөгийн тэмцээний үед хяналт зохион байгуулалтын ажлыг Оюутны хөгжлийн арга зүйч Б.Санжаа, Ц.Дашмаа нар ажиллаж ямар нэгэн зөрчил маргаангүй амжилттай зохион байгуулагдсан. Шагнал гардуулах үйл ажиллагаанд оролцсон. Үүнд:  

Эрэгтэй багийн төрөлд:                                Эмэгтэй багийн төрөлд: Тэргүүн байр-Мате-I                                 Тэргүүн байр-Биологи Дэд байр-ПХ-I                                                Дэд байр-Мате-I Гутгаар байр-Мате-II                                                  Гутгаар байр-ПХ-I ~MVP эрэгтэй~ Сумьяабазар               ~MVP эмэгтэй~ Айтелик