МУБИС-СПОРТ БҮЖГИЙН ТЭМЦЭЭН

Багш нарын баярын нэрэмжит "Бүжгийн тэмцээн"-ийг БТС-ийн Биеийн тамирын тэнхимээс хамтлаг болон хосын гэсэн 2 төрлөөр зохион байгуулж, тэмцээнд оролцогчид дараах амжилтуудыг үзүүллээ. "Хамтлаг" төрөлд: 

  1. МБУС-ийн хамтлаг 
  2. СӨБС-ийн хамтлаг 
  3. МУБИС-ЕБС-ийн хамтлаг "Хос"-ын төрөлд 
  4. БТС 
  5. МБУС
  6. МУБИС-ЕБС тус тус шалгарлаа.