“МЭНДЧИЛГЭЭ”-ний 7 хоног

2022.11.01-11.04 ний өдрүүдийн хороонд МБУС-ийн Оюутны зөвлөлөөс мэндлэх,хүндлэх ёсыг дэвшүүлэх зорилготойгоор идэвх санаачилгатай, хариуцлагатай, үлгэр жишээч, манлайлагч оюутнууд маань  ажиллаа.  /Мэндчилгээнээс насан туршийн нөхөрлөл эхэлж болно. Энэ нь бусадтай зөв боловсон харилцах харилцааны эхлэл болдог./