ОЮУТНУУД ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТЭЭ ОЮУТНЫ ВЭБЭЭРЭЭ ИЛГЭЭХ БОЛОМЖТОЙ

Оюутны вэбийн цэс хэсэгт ӨРГӨДӨЛ ХҮСЭЛТ нэртэй шинэ цэс бий болсон бөгөөд тухайн цэс рүү ороход өргөдөл хүсэлтээ хэрхэн өгөх зааврыг бичлэг хэлбэрээр оруулсан байна. Бичлэгийг үзэж заавартай танилцаарай.