“ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ” ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Улсын бүртгэлийн газартай хамтран МУБИС-ийн багш, ажилтан, оюутан суралцагчид тоон гарын үсэг олгох үйл ажиллагааг 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-23 ны өдрүүд амжилттай зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд МУБИС-ийн нийт 492 багш, ажилтан, оюутнууд хамрагдлаа.