“ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ”  СЭДЭВТ ЛЕКЦ

2022.11.09нд  МБУС-ийн хөтөлбөрийн алба, оюутны зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулсан “ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ”  сэдэвт лекцийн  илтгэгчээр Дидактикийн тэнхимийн эрхлэгч доктор, профессор Ц.Лувсандорж багш оролцлоо. 


Мөн багш  боловсролын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудыг судлан шинжлэх, судалгааны арга зүйн чадварт суралцуулах зорилготойгоор зохион байгууллаа. Уг лекцэд 140 гаруй оюутан идэвх, санаачилгатай хамрагдлаа.