“MEETING EVENT” ӨДӨРЛӨГ

2022.10.07нд  МБУС-ийн хөтөлбөрийн алба, оюутны зөвлөлтэй хамтран шинэ элсэгчдийн дунд “MEETING EVENT” өдөрлөгийг амжилттай  зохион байгууллаа. 


Уг өдөрлөгийн нээлтийн үйл ажиллагаанд МБУС-ийн хөтөлбөрийн албаны дарга доктор Б.Гантуяа, ОХАЗүйч Б.Санжаа, Оюутны зөвлөлийн тэргүүн Б.Эрдэнэболор нар оролцож, 6 тэнхимийн 80 гаруй оюутан залуус идэвх санаачлагатай хамрагдлаа.